Dit reglement is van toepassing op deze gehele website. Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. Het doel van dit reglement is om u te informeren over hoe Nostra Passione gebruik maakt van de (persoons)gegevens die worden verzameld.

Nostra Passione spant zich steeds maximaal in om te handelen in lijn met de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wettelijke voorschriften. Nostra Passione neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Nostra Passione verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten.
  • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van onze commerciële strategie;

In het geval we informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit reglement, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen. Nostra Passione bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wanneer u iets koopt of betaalt via onze website hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen.

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Het gaat dan om technische gegevens zoals uw IP-adres.

Verwerking door derden
Nostra Passione maakt geen gebruik van derden voor het verwerken en analyseren van gegevens , waaronder persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten
Uw contactgegevens kunnen door Nostra Passione worden gebruikt om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar kunt u een e-mail sturen naar roland@nostrapassione.comof bellen naar Nostra Passione op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Op uw verzoek verlenen wij u inzage tot alle informatie die wij van u hebben. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen, afscherming van de gegevens te verzoeken of eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u op voornoemde wijze contact met ons opnemen.

Nostra Passione behoudt zich het recht voor om dit reglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden hier gepubliceerd. Nostra Passione raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.